Valpar

På grund av Stjärnas sjukdom kommer inte vi att ha några valpar på minst 2 år.

Due to Stjärnas illness we won’t have any puppies in at least 2 years.